เกี่ยวกับเรา


บริษัท พลอยคอนกรีต จำกัด

         เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นการพัฒนาในด้านสินค้าและบริการโดยให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ บริการที่ประทับใจ และราคาที่ยุติธรรม จากปณิธาณที่มุ่งมั่นและชัดเจน ทำให้บริษัทของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้มีการขยายปริมาณการผลิต โดยใช้เครื่องจักรกลต่างๆ พร้อมทั้งนำระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในการผลิต ขั้นตอนและกระบวนการผลิตตามแบบมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ภายใต้ชื่อ บริษัท พลอยคอนกรีต จำกัด

 

1. มอก.  128-2560   ท่อคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานท่อระบายน้ำ

                                                           2. มอก.  218-2560   คอนกรีตผสมเสร็จ

3. มอก.  828-2546   แผ่นพื้นสำเร็จ

4. มอก. 1164-2559  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้า

5. มอก. 1166-2559  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจรวัสดุถมระหว่าง 0.6 - 3 เมตร

ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ได้ผ่านกระบวนการผลิตที่มาตรฐาน และการบริการที่ประทับใจ

 

 

  

 

Visitors: 46,685
เพิ่มเพื่อน