ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Pipe)

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ

ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม

- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กกลมงานระบายน้ำ มอก.128-2560

- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้า มอก.1164-2559

- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจรวัสดุถมระหว่าง 0.6 ถึง 3 เมตร มอก.1166-2559


  • 10438150_1430634593880802_817178953547053763_n.jpg
    ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ ตามแบบมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามเลขที่ มอก.128-2560 แบบปากลิ้นราง ความยาว 100เซนติเมตร -ชั้นคุณภาพ คสล. 2 , ขนาด ระบุ 30,40,50,60,80,100,120,150 เ...

  • 120.jpg
    ท่อคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้ามอก.1164-2559 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต...
Visitors: 54,316
เพิ่มเพื่อน