ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นคุณภาพ 2,3,4 (Concrete Pipe)

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ

ตามแบบมาตรฐานอุตสาหกรรม

ตามเลขที่ มอก.128-2560

แบบปากลิ้นราง ความยาว 100 เซนติเมตร

 -ชั้นคุณภาพ คสล. 2 ,

ขนาด ระบุ 30,40,50,60,80,100,120,150 เซนติเมตร

 

-ชั้นคุณภาพ คสล. 3

ขนาด ระบุ 30,40,50,60,80,100,120,150 เซนติเมตร

-งานอัดแรง  (ธรรมดา)

ขนาด ระบุ 20(8"),25(10"),30,40,50,60,80,100,120,150 เซนติเมตร

-งานหล่อ (ธรรมดา)

ขนาด ระบุ 15(6") เซนติเมตร

  

           

 

 

 

 

 

     

 


  • 120.jpg
    ท่อคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้ามอก.1164-2559 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต...
Visitors: 54,316
เพิ่มเพื่อน