ท่อคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม (Box Culvert)

ท่อคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้า มอก.1164-2559

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจรวัสดุถมระหว่าง 0.6 - 3 เมตร มอก.1166-2559

ขนาด ดังนี้
- 900*900*1000 มม.

- 1000*1000*1000 มม. (มีเฉพาะอัดแรง)

- 1200*1200*1000 มม.

- 1500*1500*1000 มม.

- 1800*1800*1000 มม.

 

 

 

 

 

 

      

%MCEPASTEBIN%

Visitors: 51,689
เพิ่มเพื่อน