คอนกรีตผสมเสร็จ (Concrete Ready Mixed)

คอนกรีตผสมเสร็จ

ตามมาตราฐาน มอก. 213-2560

 จัดส่งไว ปริมาณ เต็มคิว


- ผลิตคอนกรีตด้วยระบบคอมพิวเตอร์

- การตรวจสอบเช็คน้ำหนัก  โดยการขึ้นชั่งน้ำหนักรถหนักก่อนส่งคอนกรีตทุกครั้ง

เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจด้วยว่าได้คอนกรีตที่มีคุณภาพและปริมาณที่เต็มจำนวน 

- ระบบติดตั้ง GPS ในรถทุกคัน เพื่อสามารถตรวจเช็คและส่งคอนกรีตถึงลูกค้าตามกำหนดเวลา

Visitors: 54,320
เพิ่มเพื่อน