วงส้วม-วงบ่อ คอนกรีต

วงคอนกรีต

- วงส้วมสี่เหลี่ยม

   ขนาดสินค้า : (วัดนอก ) กว้าง 64 x ยาว 74 x สูง40 ซม.

- วงส้วม - วงบ่อ

  ขนาดสินค้า : เส้นผ่าศูนย์กลาง(วัดนอก) x สูง

1)วงส้วม ขนาด 60 x สูง 40 ซม.

2)วงส้วม ขนาด 80 x  สูง 40 ซม.

3)วงบ่อ ขนาด 100 x สูง 40 ซม.

4)วงบ่อ ขนาด 120 x สูง 40 ซม.

5)วงบ่อ ขนาด 150x สูง 40 ซม.

 


 • วงส้วม 60 ซม. ขนาดวัดนอก 60 ซม. สูง 40 ซม. การจัดส่ง : 80- 100 วง/เที่ยว

 • วงบ่อ 1.00 ม ขนาด วัดนอก 0.80 ม สูง 40 ซม. การจัดส่ง : 60 วง/เที่ยว

 • IMG_5943.jpg
  วงบ่อ 1.00 ม ขนาด วัดนอก 1.00 ม สูง 40 ซม. การจัดส่ง : 40 วง/เที่ยว

 • IMG_5935.jpg
  วงบ่อ 1.20 ม ขนาด วัดนอก 1.20 ม. สูง 40 ซม. การจัดส่ง : 32 วง/เที่ยว

 • IMG_5919.jpg
  วงบ่อ 1.50 ม ขนาดวัดนอก 1.50 ม. สูง 40 ซม. หนา 6 ซม.

 • IMG_5942.jpg
  วงบ่อสี่เหลี่ยม ขนาด วัดนอก กว้าง 64 ซม. ยาว 74 ซม. สูง 40 ซม. การรจัดส่ง : 100 วง/เที่ยว

 • แบบฝาวงส้วม-วงบ่อ แบบที่ 1 ฝาตัน.png
  ฝาวงส้วม - บ่อ ขนาด : 80 , 100, 120 ,150 ซม รูปแบบ : 1.ฝารุ้น้ำเต้า 2.ฝาตัน 3.ฝารูรี
Visitors: 54,320
เพิ่มเพื่อน