บ่อพักสำเร็จรูป (Manhole)

 บ่อพักสำเร็จ

ใช้สำหรับพักหรือดักสิ่งสกปรกและสิ่งปฎิกูลต่างๆ

- บ่อพักสำเร็จสำหรับท่อขนาด 6 นึ้ว และขนาด 8 นึ้ว 

- บ่อพักสำเร็จสำหรับท่อขนาด 12 นึ้ว และขนาด 15 นึ้ว 

- บ่อพักสำเร็จสำหรับท่อขนาด 30 ซม. 

- บ่อพักสำเร็จสำหรับท่อขนาด 40 ซม. 

- บ่อพักสำเร็จสำหรับท่อขนาด 60 ซม.

- บ่อพักสำเร็จสำหรับท่อขนาด 80 ซม. 

- บ่อพักสำเร็จสำหรับท่อขนาด 100 ซม.  

 

การใช้งาน : การวางบ่อพัก 1 ชุด ทุกๆระยะวางท่อ 8- 10 เมตร 

 

Visitors: 54,315
เพิ่มเพื่อน