เหล็กเส้น -เหล็กรูปพรรณ

 

    เหล็กเส้น - รูปพรรณ ราคาโรงงาน


  • 6666-1-728x546.jpg
    เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar)เหล็กข้ออ้อย (สำหรับใช้งานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการโครงสร้างแข็งแรง) มีลักษณะเป็นเส้นกลมที่มีบั้งเหมาะสำหรับใช้งาน ก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการโคร...

  • 25571221_093959_product_24_800_600.jpg
    เหล็กเส้นกลม (Round Bar)เหล็กเส้นกลม (สำหรับใช้งานทั่วไป งานก่อสร้างเสริมคอนกรีต) มีลักษณะเป็นเส้นกลม ผิวเรียบ เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป งานก่อสร้างเสริมคอนกรีต เช่น อาคารพาณิชย์ สำน...

  • steel.jpg
Visitors: 54,316
เพิ่มเพื่อน