ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh)

          

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

งานแผง  -  งานม้วน

 


           มาตราฐานอุตสาหกรรม มอก.737-2549

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช หรือ ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire) ทอติดกัน

เป็นผืน ที่มีขนาดมาตรฐาน คือ กว้าง 2-4 เมตร และยาว 5-50 เมตร ใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็กแทนการผูกเหล็กเส้นธรรมดา

                                      เหตุผลดี ๆ ของการใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

  •   ได้มาตรฐาน เนื่องจากใช้เครื่องอาร์คไฟฟ้าแบบอัตโนมัติในการผลิตทำให้จุดเชื่อมทุกจุด มีความแข็งแรงสม่ำเสมอ
  • รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนย้าย หรือการนำไปใช้ง่าย จะมีความรวดเร็วกว่าการใช้เหล็กเส้นมาผูก ทำให้ประหยัดเวลาทำงาน 
  • ประหยัด ค่าใช้จ่ายและเวลา เนื่องจากตะแกรงเหล็กสามารถสั่งทอเป็นผืนได้ตามต้องการทำให้ลดการสูญเสีย      เศษเหล็ก
    ลดจำนวนแรงงาน และค่าใช้จ่าย
  • ใช้ได้กับงาน คอนกรีตเสริมเหล็กหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานโครงการใหญ่ หรืองานเทพื้น/ซ่อมแซมรอบๆ ตัวบ้าน
    ขนาดใด ก็สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ                         


 

Visitors: 54,315
เพิ่มเพื่อน