บ่อพักสำเร็จ สำหรับใส่ท่อขนาด 12 นึ้ว และขนาด 15 นึ้ว

บ่อพักสำเร็จ สำหรับใส่ท่อขนาด 12 นึ้ว และขนาด 15 นึ้ว

ขนาด

วัดนอก กว้าง 47  x ยาว 57 x สูง 54 ซม. หนา 4 ซม

วัดใน    กว้าง 33  x ยาว 41 x สูง 54 ซม. หนา 4 ซม

 

Visitors: 40,733
เพิ่มเพื่อน