บ่อพักสำเร็จ สำหรับใส่ท่อขนาด 100 ซม.

บ่อพักท่อ 1.00 ซม. อัดแรง 

ขนาด160x160x180 หนา15 ซม.(วัดนอก)

ใส่เหล็ก DB12 @ 20x20 ซม. 

ไม่เทก้น

 

- สองทางตรง

- สามทาง

- สองทางฉาก

Visitors: 54,320
เพิ่มเพื่อน