เสาบ้าน

เสาบ้าน

ขนาด  4" x 4 " ยาว  ตั้งแต่ 1- 3  เมตร

ขนาด  5" x 5 " ยาว  ตั้งแต่ 1- 4.5 เมตร

ขนาด  6" x 6 " ยาว  ตั้งแต่ 1- 4.5 เมตร

ขนาด  7" x 7 " ยาว  ตั้งแต่ 1- 4.5 เมตร

 

ลักษณะบ่าเสามี 3 แบบ

1.บ่าเดียว

2.บ่าสูง-ต่า

3.บ่าเท่ากัน(หรือบ่าคู่)

 

 


  • เสารั้วลวดหนาม เสารั้วลวดหนาม 4 X 4 X 2.00 ม. มีตีน เสารั้วลวดหนาม 4 X 4 X 2.00 ม. ไม่มีตีน เสารั้วลวดหนาม 4 X 4 X 2.50 ม. มีตีน เสารั้วไม้แปร เสารั้วไม้แปร 4 X 4 X 2.00 ม. มีตีน ...

  • เสาหลักเขต 4 " X 4 " X ยาว 1.00 ม.

  • 666.jpg
    เสากันรถ 4" X 4" X 2.00 ม การใช้งาน ใช้เพื่อกั้นเวลาถอยรถจอด ที่จอดรถ
Visitors: 40,733
เพิ่มเพื่อน