ร่วมงานกับเรา

  รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

 

1.พนักงานขับรถบรรทุกส่งของ ( 1 อัตรา)

คุณสมบัติ
-มีใบอนุญาติขับขี่รถบรรทุกตั้งแต่ ุ6 ล้อขึ้นไป 
-มีความรับผิดชอบ ขยัน
-ถ้ามีประสบการณ์การขับรถส่งของด้านวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

2.พนักงานขับรถโม่คอนกรีต ( 1 อัตรา)

คุณสมบัติ
-มีใบอนุญาติขับขี่รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป
-มีความรับผิดชอบ ขยัน
-ถ้ามีประสบการณ์การขับรถโม่คอนกรีต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

3.พนักงานส่งของ ( 2 อัตรา)

คุณสมบัติ 
-มีความรับผิดชอบ ขยัน
-ถ้ามีประสบการณ์ในการส่งของด้านวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4.แม่บ้าน ( 1 อัตรา)

คุณสมบัติ 
-มีความรับผิดชอบ ขยัน
-ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 

**เอกสารในการสมัคร 

1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
2. ใบขับขี่ตัวจริงและสำเนา (สำหรับพนักงานขับรถ)

3.เอกสารสำเนาการรับวัคซีนโควิด- 19

 

*****  สมัครงานด้วยตนเองที่ บจก. พลอยคอนกรีต
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบุคคล เบอร์ติดต่อ 095-629-0950

 

Visitors: 54,320
เพิ่มเพื่อน