อิฐมวลเบา

ผลิตภัณฑ์ AIR BLOCK เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีต มวลเบา (AAC)

ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศและได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง

คุณสมบัติพิเศษคือ

มีน้ำหนักเบา, แข็งแรง, ป้องกันเสียง, ทนความร้อนได้ถึง 4 ชม

ผลิตภัณฑ์ AIR BLOCK เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีต มวลเบา Autoclaved Aerated Concrete (AAC) ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีชั้นสูงจาก ต่างประเทศเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ของไทย และกำลังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยในต่างประเทศได้ผลิต และใช้งานเป็นเวลานานแล้วเช่น ในเยอรมัน, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา ฯลฯ

มีคุณสมบัติดังนี้ 

  1. มีน้ำหนักเบากว่าผนังอิฐมอญถึง 2 เท่า- ป้องกันเสียงได้ดี อาคารที่พักอาศัยจึงไม่มีเสียง รบกวนจากภายนอก
  2. กันความร้อนได้ดีกว่า อาคารพักอาศัย จึงเย็นสบาย
  3. มีความแข็งแกร่งสูงและรับแรงอัดได้ดีกว่าอิฐมอญ
  4. เป็นผนังทนไฟได้นานกว่า 4 ชม. จึงมีความปลอดภัย สูง
  5. มีขนาดก้อนที่ได้มาตรฐานจึงทำให้งานก่อไม่เกิด การล้มดิ่ง
  6. ก่อสร้างได้รวดเร็วกว่า อายุการใช้งานยืนยาวไม่มีผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดต้นทุนในระยะยาว

 

Visitors: 54,320
เพิ่มเพื่อน