โครงการก่อสร้างที่ผ่านมา

      ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน บริษัท พลอยคอนกรีต จำกัด ได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ให้กับลูกค้ามากมายทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน

 • โครงการฟาร์มหมู หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

  เสารั้ว ขนาด 10" x 10" งานสั่งผลิตตามแบบลูกค้า
 • โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า สิงห์บุรี

 • โครงการก่อสร้าง Environment Pulp and Paper จ.สิงห์บุรี

 • โครงการสายแยกอินทร์บุรี-อ.สากเหล็ก ตอนแยกอินทร์บุรี-บ.หนองบัวทองตอน 2

 • โครงการคันคูน้ำที่ 7 ต.หนองแซง อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

 • โครงการเขื่อนป้องกันน้ำ ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

 • โครงการฟาร์มสุกร ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อทุัยธานี

 • โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข225 นครสวรรค์-ชัยภูมิ

 • หอพักนิสิต วิทยาลัยเขตนครสวรรค์ ณ. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 • โครงการหมู่บ้าน ศุภาลัย ไพร์ด นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

Visitors: 54,316
เพิ่มเพื่อน